Home » Blog

You are NOT what happened to you

Jeff March 7, 2014 Inspirational quotes
you are not what happened to you

You are NOT what happened to you,  You are what you CHOOSE to become!

Read more

Be happy – always

Jeff March 7, 2014 Inspirational quotes
happiness

The most important thing is to enjoy your life – to be happy  – it’s all that matters.

Read more

Yung feeling na wala kang pasok bukas!

Jeff March 7, 2014 Yung feeling na
walang pasok

Yung feeling na wala kang pasok bukas!

Read more

Perfect guy

Jeff March 7, 2014 Inspirational quotes
perfect guy quote

Perfect guy is not the one who has the most money, or the most handsome you’ll meet… He is the one who knows how to make you smile and will take care of you each and everyday until the end of time…

Read more

Sleep – Less stress and makes you feel better

Jeff March 7, 2014 Advise
sleep quote

Sleep – is one of the best way to deal with your “ slow internet connection”, less stress and makes you feel better.

Read more

Letter S joke

Jeff March 7, 2014 Jokes
letter s joke

Kagura: Gin-sanS kainS naS tayoS… Gin: Oi kagura-chan tigil mo nga yang kakalagay mo ng letter S sa mga sinasabi mo. Ano bang ulam natin? Kagura: BANGU na may KAMATI at ARDINA na may IBUYA

Read more

Magsasaka | Farmer joke

Jeff March 6, 2014 Jokes
magsasaka meme

Boy: Kainis si Juan, sabihan ba naman akong MAGSASAKA pag kasama kita! Girl: Hahaha! Wag ka na magalit nagbibiro lang yun. Bakit nya naman daw nasabi? Boy: Kasi mukha ka daw KALABAW! Girl: Turo mo sakin bahay nya!

Read more

Advertise here
Advertise here
Advertisement Advertise with us!

Categories

Official Facebook Page